Wybierz język:
MENU

Gry komputerowe, gamedev

Co robimy?

  • wspieramy przedstawicieli z branży gamedev w zawieraniu umów wydawniczych, umów developerskich, umów dotyczących własności intelektualnej, umów dotyczących promowania dystrybucji gry,
  • doradzamy uczestnikom gamedev hackathonów, jak bezpiecznie i skutecznie komercjalizować wspólny projekt,
  • wspieramy start-upy gamingowe w procesach mających na celu pozyskanie dofinansowania na innowacje, w tym z zasobów PARP,
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące ochrony elementów gry komputerowej jako przedmiotu różnych prawa własności intelektualnej,
  • opiniujemy pod względem prawnym scenariusze gry komputerowej i listy dialogowe
  • opiniujemy możliwość wykorzystania w grze elementów inspirowanych lub zaczerpniętych np. z domeny publicznej, pop – kultury czy twórczości osób trzecich

Gamedev hackathon, a zarządzanie wspólnym prawem

Hackathon (maraton programistyczny) to wydarzenie, często o charakterze konkursu, podczas którego progamiści i inne osoby związane z branżą developerską zbierają się, aby wykonać w określonym czasie zadanie ogłoszone przez organizatora hackathonu. Najlepsi mogą zdobyć ciekawą pracę, zaprezentować swoje umiejętności, pozyskać sponsorów dla swojego projektu, czy skomercjalizować go. W branży gamedev hackathon (lub game jam) to zawody w tworzeniu gry. Uczestnicy, często w zespołach tworzą grę na określony temat.

W przypadku, gdy kilka osób wspólnie stworzy dzieło objęte prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej, stają się współtwórcami. Wszystkim na zasadzie wspólności przysługuje praw autorskie do tej samej gry. Taki stan wymaga porozumienia między twórcami w zakresie rozporządzania wspólnym dziełem. Na etapie komercjalizacji, co do zasady wszyscy muszą być stroną umowy z inwestorem, czy wydawcą.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram