Wybierz język:
MENU

Dofinansowania na innowacje z NCBR i PARP

Co robimy?

Wspieramy przedsiębiorców przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dofinansowań w ramach m.in. programów: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Funduszy Norweskich oraz programu Horyzont Europa 2021 – 2027 (zastępujący program Horyzont 2020).

W ramach wsparcia w uzyskaniu dofinansowania pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i dotacje unijne poprzez:

 1. weryfikację regulaminy konkursów i ustalania zakresu kryteriów jakie należy spełnić,
 2. opracowanie harmonogramu działania w celu złożenia wniosku,
 3. pomoc przy kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
 4. doradztwo w zakresie wykazania, że dane rozwiązanie stanowi innowację oraz spełnia kryterium nowości,
 5. dokonywanie finalnej oceny wniosku i jego zgodności z wymogami określonego naboru

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • przygotowujemy odwołania od decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania oraz prowadzimy postępowania sądowo – administracyjne dotyczące decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania,
 • wspieramy w budowie konsorcjum na potrzeby uzyskania dofinansowania i przeprowadzenia projektu, którego dofinansowanie dotyczy,
 • zmniejszamy koszty i ryzyko prowadzenia prac badawczo – rozwojowych oraz prac dotyczących innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie na każdym etapie realizacji projektu

Na jakie działania można uzyskać dotację?

 1. projekty badawcze i wdrażanie innowacji,
 2. rozwój działalności przedsiębiorstwa,
 3. informatyzację,
 4. rozwiązania ekologiczne,
 5. ekspansje działalności biznesowej zagranicę,
 6. szkolenia

Gdzie szukać informacji o dostępnych dofinansowaniach?

Informacje o dostępnych dofinansowaniach może znaleźć:

 1. na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa#/ncbr?sort=announcementDate,desc&currentPage=0&limit=10
 2. na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss
 3. na stronie Portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram