Wybierz język:
MENU

Weryfikacja materiałów reklamowych

Co robimy?

 • oferujemy usługę weryfikacji materiałów i haseł reklamowych, scenariuszy i produkcyjnych wersji reklam telewizyjnych, projektów opakowań i nazw produktów oraz redagowania disclaimerów obowiązkowych w obszarach regulowanych,
 • w ramach aspektu własności intelektualnej:
  • dokonujemy wstępnej analizy lub oględzin materiału reklamowego;,
  • powiadamiamy, gdy hasła czy grafiki mogą wskazać na zbyt duże podobieństwo do zarejestrowanych znaków towarowych innych podmiotów, co może narazić Klienta na ryzyko naruszenia cudzej własności intelektualnej,
  • odpowiednio zabezpieczamy możliwość wykorzystania w materiałach reklamowych wizerunku osoby lub zdjęcia, którego Klient nie autorem, by zaoszczędzić mu kłopotów prawnych i finansowych
 • w ramach aspektu związanego z nieuczciwymi praktykami rynkowymi i czynami nieuczciwej konkurencji:
  • chronimy Klienta przed działaniem wprowadzającym konsumentów w błąd, którym jest rozpowszechnianie informacji niepełnej lub nieadekwatnej, pod wpływem której konsument podejmuje decyzję rynkową, które nie podjąłby, gdyby znał rzeczywisty stan rzeczy,
  • chronimy Klienta przed zarzutem wprowadzania w błąd, który może postawić w szczególności Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kwalifikując informację lub reklamę jako praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Może to dotyczyć np. nazw towarów i innych informacji produktowych, komunikacji dotyczącej promocji z nagrodami, haseł obiecujących szczególną korzyść związaną z nabyciem produktu, przypisywania właściwości leczniczych produktom innym, niż leki, itd. Komunikacja reklamowa może też zostać zakwestionowana przez konkurentów, jeśli ci uznają ją za naruszającą ich interes
 • w ramach aspektu regulacyjnego:
  • pomagamy w sytuacji, gdy Klient działa w branży, w której przepisy prawa nakładają dodatkowe wymagania dotyczące wprowadzania produktów na rynek lub ograniczenia w reklamie, istotne mogą być takie elementy komunikacji, jak: dozwolone/niedozwolone komunikaty i formy reklamy, informacje o składzie produktów, ostrzeżenia związane z ich używaniem, obowiązkowe disclaimery, możliwość użycia tzw. oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych, i inne

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • w skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi,
 • prawo własności przemysłowej i prawo autorskie stanowią specjalistyczne dziedziny, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • na system ochrony składają się przepisy krajowe i unijne, co wymaga biegłego poruszania się różnych reżimach prawnych

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram