Wybierz język:
MENU

Ochrona celna własności intelektualnej

Co robimy?

  • przygotowujemy wnioski krajowe i unijne o podjęcie działań w celu ochrony praw własności intelektualnej przez organy celne,
  • pełnimy funkcję przedstawiciela do kontaktu i udzielania wszelkich innych informacji oraz przesyłania niezbędnej dokumentacji organom celnym w ramach procedury zatrzymania towaru,
  • świadczymy pomoc prawną dla właścicieli zatrzymanych towarów na granicy przez organy celne

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • przyznanie ochrony na podstawie złożonego wniosku umożliwia uprawnionemu skuteczną ochronę jego praw wyłącznych,
  • po uzyskaniu ochrony, w przypadku kontroli celnej i powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że dane towary naruszają prawa własności intelektualnej, organ celny powiadamia o tym wnioskodawcę,
  • jeżeli zatrzymane towary na granicy przez urząd celny okażą się podróbkami uprawniony będzie mógł wszcząć postępowania o stwierdzenie naruszenia i dochodzenia swoich roszczeń na drodze cywilnej lub karnej,
  • zatrzymanie podrobionych towarów na granicy minimalizuje konsekwencje naruszenia – produkt zostanie wyeliminowany z obrotu zanim zostanie wprowadzony i rozdystrybuowany na rynku,
  • w przypadku zatrzymania naruszających towarów uprawniony dysponuje danymi naruszyciela oraz dowodami obrotu towarami podrobionymi,
  • umożliwia to szybkie zniszczenie towarów bez potrzeby prowadzenia czasochłonnych negocjacji lub procesów – większość spraw kończy się zawarciem ugody i wyrażeniem zgody na znaczenie towarów (tzw. procedura uproszczona),
  • Pomoc w sytuacji, gdy Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram