Wybierz język:
MENU

Compliance i ład korporacyjny

Co robimy?

 • doradzamy przy projektowaniu systemu compliance (CMS compliance),
 • weryfikujemy istniejące już systemy compliance ( i wskazujemy konieczne zmiany w celu ich ulepszenia,
 • identyfikujemy kluczowe zagrożenia prawne dla danej branży, zarówno już istniejące jak i przyszłe, związane z planowanymi zmianami w regulacjach prawnych,
 • pomagamy wdrożyć rozwiązania zapobiegające wystąpieniu określonych ryzyk,
 • opracowujemy zestawienie aktów prawnych, regulacji branżowych oraz wewnętrznych mających zastosowanie dla danego podmiotu wraz z obowiązkowymi z nich wynikającymi,
 • pomagamy opracować odpowiedni system zgłaszania naruszeń (whistleblowing system), w tym kanały komunikacji,
 • świadczymy usługę obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów m.in. poprzez podejmowanie działań wyjaśniających i komunikację z sygnalistą,
 • weryfikujemy i opracowujemy regulaminy zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń,
 • opracowujemy procedury postępowania w przypadku przeprowadzania w organizacji czynności zarówno przez organy ściągania jak i organy administracyjne,
 • przeprowadzamy audyty struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i podziału odpowiedzialności kadry zarządzającej i managerów,
 • opracowujemy procedury weryfikacji kontrahentów,
 • szkolimy pracowników z wybranych obszarów prawnych i utworzonych w organizacji systemów i procedur

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram