Wybierz język:
MENU

Opinie i analizy prawne

Pomagamy Klientom rozwiązywać konkretne problemy, przygotowując dla nich opinie i analizy prawne. Możemy też podjąć się sporządzenia szerszych, przekrojowych opracowań lub przeglądów otoczenia prawnego (przepisów prawa i praktyki prawniczej) związanego z określonym zagadnieniem.

Co robimy?

 • Uważamy, że najbardziej wartościowa dla Klienta jest najczęściej opinia o charakterze możliwie praktycznym. Stąd, gdy tylko jest to możliwe, w naszych analizach skupiamy się przede wszystkim na:
  • identyfikacji, ocenie i kwantyfikacji ryzyka oraz
  • wskazaniu rekomendacji i propozycji dotyczących podjęcia określonego postępowania
 • Podejmujemy się sporządzania analiz i doradztwa w szczególności w następujących obszarach prawa:
  • prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej,
  • prawa cywilnego  i stosunków kontraktowych,
  • prawa mediów i reklamy,
  • prawa IT i nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI),
  • badań i rozwoju, komercjalizacji wiedzy i technologii,
  • ochrony danych osobowych,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • zagadnień związanych z działalnością kulturalną i artystyczną,
  • czynów nieuczciwej konkurencji, prawa ochrony konkurencji, prawa konsumenckiego,
  • prawa spółek i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • znakowania, reklamy i wprowadzania do obrotu produktów konsumenckich, w tym żywności, leków i tzw. produktów z pogranicza (suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych)

 • W zakresie prawa własności intelektualnej przygotowujemy m.in. opinie prawne:
  • dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej,
  • dotyczące sposobów ochrony danego dobra niematerialnego,
  • dotyczące naruszeń dóbr osobistych,
  • dotyczące ustalenia renomy znaku towarowego,
  • ustalenia podmiotów uprawnionych do danego prawa własności intelektualnej,
  • ustalające zakres nabycia praw własności intelektualnej,
  • ustalające zakres korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie licencji,
  • ustalające, czy doszło do przekroczenia dozwolonego użytku chronionych utworów lub dozwolonego użytku prawa własności przemysłowej,
  • ustalające, czy doszło do wyczerpania prawa,
  • ustalające, czy dany podmiot posiada statut używacza uprzedniego i jaki jest zakres korzystania z prawa wyłącznego,
  • dotyczące zasad korzystania ze wspólnego prawa własności intelektualnej,
  • ustalające, czy uprawniony używa znaku towarowego,
  • ustalając, czy doszło do zgłoszenia prawa własności przemysłowej przez podmiot do tego nieuprawniony,
  • ustalające, czy utwór stanowi utwór zależny czy inspirację

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • dobrze znamy oczekiwania Klientów potrzebujących opinii prawnej, w szczególności w zakresie klarownej komunikacji, zrozumienia potrzeb, precyzyjnej formy, czy formułowania praktycznych wniosków i rekomendacji,
 • wiemy, że opinia prawna dla Klienta nie jest monografią i pamiętamy, że zawsze preferowane są konkretne odpowiedzi,
 • świadcząc pomoc prawną czerpiemy z naszego wieloletniego doświadczenia w pracy z Klientami, stosując nowoczesne metody pracy i korzystając z bogatego dostępu do najwyższej jakości ekspertyzy i różnorodnych, aktualnych źródeł

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram