Wybierz język:
MENU

Studia gamingowe

Co robimy?

 • przygotowujemy i negocjujemy umowy z deweloperami, licencyjne, dystrybucyjne, z podwykonawcami, czy wydawnicze,
 • prowadzimy postępowania o uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe,
 • prowadzimy postępowania o uzyskanie praw z rejestracji wzorów przemysłowych m.in. postaci z gier, interfejsów, czy itemów,
 • doradzamy w zakresie procesu inwestycyjnego, w tym uzyskania dofinansowania,
 • prowadzimy postępowania o naruszenie praw własności intelektualnej do gry komputerowej oraz o naruszenie zasad nieuczciwej konkurencji,
 • wspieramy w uzyskaniu ochrony celnej gier komputerowych, w tym świadczymy usługę przedstawiciela ds. prawnych wyznaczonego do kontaktu z organami celnymi,
 • przygotowujemy klauzule informacyjne i niezbędne zgody w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników gier komputerowych,
 • opracowujemy regulaminy i ogólne warunki umów dla użytkowników gier komputerowych,
 • opiniujemy i weryfikujemy materiały reklamowe dotyczące gier komputerowych,
 • wykonujemy audyt IP gry komputerowej pod kątem ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej innych podmiotów,
 • wspieramy w procedurze ustalenia ratingu PEGI (Pan European Game Information) gry komputerowej

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram