Wybierz język:
MENU

Sprawdź
co możemy
zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami:
biuro@lgl-iplaw.pl
(+48) 513 454 676
Sprawdź dostępne terminy w naszym kalendarzu rezerwacyjnym

Kalendarz rezerwacji

Consumer healthcare

Consumer healthcare to branża skupiona wokół produkcji, dystrybucji i marketingu produktów dotyczących szeroko pojętego zdrowia i dobrostanu konsumenta. Zalicza się do tej kategorii nie tylko branżę leków wydawanych bez recepty (OTC), ale także takie produkty jak suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, dermokosmetyki, środki higieny osobistej, czy wyroby medyczne przeznaczone do użytku konsumenta. Czasami określa się, że branża consumer healthcare leży na pograniczu sektora farmaceutycznego i FMCG.   

Co robimy?

 • weryfikujemy i opiniujemy materiały reklamowe, opakowania produktów, treści i akcje promocyjne,
 • prowadzimy postępowania przed urzędami patentowymi w celu uzyskania praw wyłącznych na znaki towarowe, wzory przemysłowe i wynalazki,
 • przygotowujemy umowy licencyjne, dotyczące współpracy z agencjami marketingowymi, z twórcami treści reklamowych, z dostawcami i wykonawcami,
 • przeprowadzamy audyty praw własności intelektualnej (IP due diligence),
 • prowadzimy obsługę korporacyjną,
 • reprezentujemy Klientów w sporach o zapłatę, o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, o naruszenie praw własności intelektualnej, o ustalenie uprawnionego do danego dobra intelektualnego,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Ochrony Danych Osobowych

Czym jest żywność specjalnego przeznaczenia medycznego?

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia tzw. dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia medycznego należą do szerszej grupy środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia medycznego to produkty, które zostały odpowiednio przetworzone lub przygotowane i są przeznaczone do dietetycznego odżywiania pacjentów pod nadzorem lekarza.

Są  one przeznaczone do wyłącznego lub częściowego żywienia pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłych środków spożywczych lub niektórych składników odżywczych w nich zawartych, lub metabolitów.

Mogą być także stosowane w odżywianiu dietetycznym pacjentów z innymi ustalonymi medycznie wymaganiami żywieniowymi wynikającymi z ich stanu zdrowia, jeżeli odżywianie dietetyczne nie może być stosowane tylko poprzez modyfikację normalnej diety, podawanie innych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub przez połączenie obu tych metod.

Produkty te muszą być wprowadzane do obrotu pod nazwą „dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego”. Dodatkowo, przepisy prawa żywnościowego wprowadzają szczegółowe wymogi dotyczące znakowania tych produktów.

Czym są wyroby medyczne?

Zgodnie z tzw. Rozporządzeniem MDR (UE) tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (…)

“wyrób medyczny” oznacza narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego z następujących szczególnych zastosowań medycznych:

 1. diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby;
 2. diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, łagodzenie lub kompensowanie urazu lub niepełnosprawności;
 3. badanie, zastępowanie lub modyfikowanie budowy anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego;
 4. dostarczanie informacji poprzez badanie in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym pobranych od dawców narządów, krwi i tkanek,

i który nie osiąga swojego zasadniczego przewidzianego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na nim, ale którego działanie może być wspomagane takimi środkami.

Za wyroby medyczne są uznawane również:

 1. wyroby do celów kontroli lub wspomagania poczęcia,
 2. produkty specjalnie przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji wyrobów.

Jakie wyroby medyczne mogą być przeznaczone do użytku konsumenta?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyrobem medycznym może być codziennego użytku krem do twarzy, przeznaczony np. do łagodzenia atopii czy trądziku różowatego, emulsja pod prysznic wskazana przy problemach skórnych, olejek do kąpieli, czy pasta do zębów. W powszechnym odczuciu produkty te wydają się podobne do kosmetyków. Jeśli jednak mają kategorię wyrobów medycznych, podlegają przepisom Rozporządzenia MDR i ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, a ich reklama od dnia 1 stycznia 2023 r. podlega nowym zasadom i zalicza się do kategorii reklamy regulowanej.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram