Wybierz język:
MENU

Start-upy

Co robimy?

Start-up om zapewniamy wsparcie w zakresie:

 • założenia przedsiębiorstwa (doradztwo odpowiedniej formy prawnej oraz przeprowadzenie postępowania rejestracyjnego),
 • audytu IP (pomagamy wskazać co przypadku danego przedsiębiorstwa należy chronić i jak to robić – przygotowujemy niezbędne dokumenty w postaci umów, regulaminów oraz zgłoszeń do Urzędu Patentowego),
 • badań i analiz praw własności intelektualnej,
 • strategii ochrony praw własności intelektualnej,
 • monitorowania zgłoszeń znaków towarowych,
 • komercjalizacji praw własności intelektualnej

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • w skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi,
 • prawo własności przemysłowej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • pomożemy Ci we wszystkich formalnościach związanych z rozpoczęciem działalności start-upu, czyli przygotowania umowy spółki oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki,
 • zidentyfikujemy i zabezpieczymy prawa IP Twojego start-upu, co jest kluczowe zarówno dla zainteresowania inwestorów potencjalnym produktem czy usługą start-up- u jak i dla oceny zdolności start-up- u do przetrwania i rozwoju,
 • przygotujemy i wesprzemy Cię w negocjacji postanowień Term sheetu z inwestorem a następnie w zawarciu korzystnej umowy inwestycyjnej,
 • przeprowadzimy audyt prawny (due diligence), który jest obowiązkowym etapem pozyskiwania inwestora

Jak założyć startup?

Jeżeli myślisz o założeniu startupu musisz pamiętać o 5 najważniejszych krokach:

 1. analizie rynku, czyli uzyskaniu informacji o potencjalnych klientach i konkurentach,
 2. opracowaniu modelu biznesowego,
 3. dokonaniu oceny opłacalności w celu uzyskania informacji o potrzebnych funduszach i stopie zwrotu z inwestycji,
 4. przygotowaniu prototypu Twojego produktu,
 5. pozyskaniu finansowania

Dofinansowanie startupu

Dofinansowanie statupu może polegać na:

 1. uzyskaniu dotacji,
 2. wzięciu pożyczki,
 3. zbiórkę crowdfundingową,
 4. udział w programach inkubacyjnych,
 5. fundusze Venture Capital czy Private Equity

Spółki start-up

Najczęściej wybieraną formą prawną działalności dla start-upu jest spółka kapitałowa. Poza spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką akcyjną obecnie zyskuje na popularności nowa forma prawna, czyli prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna nie posiada kapitału zakładowego, a kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne i który musi wynosić minimum 1 zł. Umowa spółki akcyjnej może być zawarta w formie aktu notarialnego albo wykorzystaniu wzorca umowy. W zależności od formy zawarcia umowy spółki zmiana umowy prostej spółki akcyjnej może nastąpić w formie aktu notarialnego albo przy wykorzystaniu wzorca umowy, przy czym wykorzystując wzorzec zakres zmian umowy prostej spółki cywilnej jest ograniczony.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram