Wybierz język:
MENU

Postępowania sporne i sprzeciwowe

Co robimy?

 • Prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO dotyczące praw własności intelektualnej, do których zaliczane są postępowania:
  • o unieważnienie prawa wyłącznego, czyli m.in. unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, unieważnienie patentu, unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego znak towarowy,
  • ograniczenie patentu w trakcie postępowania o unieważnienie patentu,
  • stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia,
  • stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego,
  • stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego,
  • stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii,
  • udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii,
  • zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej,
  • stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego
 • W ramach postępowań sprzeciwowych reprezentujemy Klientów w sprawach o wniesienie sprzeciwu wobec:
  • zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO,
  • uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego,
  • uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego,
  • prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji
 • W przypadku niepowodzenia w postępowaniu przed właściwym urzędem reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Sądem I instancji i Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi,
 • Prawo własności przemysłowej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • Błąd popełniony w postępowaniu przed urzędem ds. własności intelektualnej może potencjalnie kosztować Cię utratę praw wyłącznych

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram