Wybierz język:
MENU

PRZYGOTOWANIE SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA DECYZJĘ URZĘDU PATENTOWEGO

3588,00 (2917,07 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Urzędu Patentowego RP powinni rozważyć ci przedsiębiorcy, w stosunku, do których Urząd Patentowy RP wydał niesatysfakcjonującą decyzję. Dotyczy to zarówno spraw, co do których został złożony i rozpoznany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jak i decyzji, co do których strona nie przewiduje złożenia takiego wniosku.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Urzędu Patentowego RP można złożyć w sprawach:

 1. odmowy udzielenia prawa wyłącznego;
 2. sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego;
 3. unieważnienia prawa wyłącznego;
 4. stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego;
 5. zmiany decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;
 6. stwierdzenia bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego;
 7. odmowy dokonania zmiany w rejestrze;
 8. ponownego rozpatrzenia sprawy przez Urząd Patentowy RP.

 

Co obejmuje usługa:

 • konsultację prawną (do 1 godz.) pozwalającą na:
  • ocenę czy zachodzą podstawy formalne lub materialne do złożenia skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP,
  • ustalenie zarzutów skargi
 • przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na podstawie informacji, dokumentów, danych przekazanych przez Klienta obejmujących do 50 znormalizowanych stron

 

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • kosztów opłat wymaganych do złożenia skargi
 • kosztów notarialnych związanych z zabezpieczeniem dowodów
 • przygotowania dalszych pism procesowych
 • reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i przygotowanie dalszych pism będzie wiązało się z dodatkowo ustalonym wynagrodzeniem.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram