Wybierz język:
MENU

Legal design

Co robimy?

  • oferujemy usługę przeglądu, modyfikacji i opracowania prostych wzorów dokumentów prawnych dla organizacji, w tym eliminację zbędnych procedur lub proponowanie pre-definiowanych rozwiązań możliwych do samodzielnego stosowania przez pracowników,
  • proponujemy wewnętrznym działom prawnym usługę audytu i reorganizacji procesów funkcjonowania działu prawnego w celu unowocześnienia obsługi i zwiększenia efektywności pracy,
  • pomagamy organizacjom wdrażać narzędzia legal tech w celu optymalizacji obiegu dokumentów i zarządzania zasobami prawnymi, w tym własnością intelektualną,
  • przeprowadzamy audyty prawne, w tym audyty własności intelektualnej (IP due diligence), audyty RODO, audyty compliance, due diligence

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • wdrożenie prostszych wzorów dokumentów prawnych i zaprojektowanie ich efektywnego obiegu pozwoli zaoszczędzić czas i energię pracowników, przeznaczając ją na np. na wdrażanie innowacji lub zwiększanie zysku,
  • wdrożenie inteligentnego procesu zarządzania umowami w firmie oraz pre-definiowanych wzorów ograniczy koniczność asysty prawnika przy każdej czynności związanej z życiem umowy,
  • odciążenie prawników wewnętrznych przez usunięcie z zakresu ich kompetencji czynności niedodających wartości pozwoli zwiększyć efektywność obsługi prawnej w naprawdę istotnych obszarach,
  • stosowanie narzędzi informatycznych do zarządzania zasobami prawnymi pozwala np. gromadzić potrzebną wiedzę prawną w jednym miejscu, zwiększać kontrolę nad procesami lub tworzyć elektroniczne repozytoria dokumentów

Czym jest legal design?

Legal design to metodologia przygotowywania dokumentów prawnych w sposób, który ma być bardziej zrozumiały i przyjazny dla odbiorcy. Duże znaczenie w tym procesie ma uproszczony język prawny i prawniczy oraz layout dokumentów, które stają się bardziej przejrzyste i graficzne (stosowane są np. infografiki lub drzewa decyzyjne). Istotne są też nowoczesne technologie tj. e-narzędzia wspierające obsługę prawną (legal tech). Zarządzanie obsługą prawną zgodnie z metodologią legal design ma na celu eliminację zbędnej biurokracji, uproszczenie dokumentów i zwiększenie efektywności przez zaangażowanie uwagi adresata dokumentu.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram