Wybierz język:
MENU

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7198,80 (5852,68 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Przygotowanie wniosku o zabezpieczenie powinna rozważyć osoba, której prawa własności intelektualnej zostały naruszone lub istnieje poważne ryzyko naruszenia tych praw.

Wniosek o zabezpieczenie składany jest często przed wszczęciem postępowania cywilnego, gdyż dopiero na podstawie pozyskanych informacji o faktach dotyczących naruszenia prawa (które można uzyskać poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie) możliwe będzie przygotowanie pozwu, w tym określenie podstawy faktycznej wytaczanego lub już wytoczonego powództwa.

W sprawach z zakresu własności intelektualnej powód najczęściej ma ograniczone możliwości ustalenia faktów, ponieważ dowody znajdują się w dyspozycji naruszyciela. Dlatego wniosek jest składany dla dwóch celów: wydobywczego (zapewnienie przyszłemu lub aktualnemu powodowi możliwości uzyskania informacji o faktach dotyczących naruszeń) oraz zachowawczego (obejmującego pozyskanie na potrzeby trwającego lub przyszłego postępowania materialnego substratu, za pomocą którego przeprowadzony będzie dowód).

Wniosek o zabezpieczenie to również skuteczny środek zapobiegający zaistnienia sytuacji, w której okaże się że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem i pomimo wygrania sporu sądowego nie możliwe będzie uzyskania zasądzonych środków pieniężnych. Dzięki temu wnioskowi można wstrzymać proces dalszych naruszeń i tym samym zmniejszyć szkodę ponoszoną przez uprawnionego.

 

Wniosek o zabezpieczenie może dotyczyć:

 1. zabezpieczenia środkowa dowodowego – czyli zajęcia środków dowodowych;
 2. wyjawienie lub wydanie środka dowodowego – czyli wniosek o wydanie środka dowodowego, co do których nie możesz mieć w chwili składania wniosku o zabezpieczenie pełnych i wyczerpujących informacji, bo znajduje się u naruszającego;
 3. zabezpieczenia dowodów – czyli przeprowadzenie środkowa dowodowego ze względu na ryzyko utraty dowodu;
 4. zabezpieczenia roszczenia pieniężnego – czyli ochrony przed nieuczciwym wyzbyciem się majątku przez naruszyciela;
 5. roszczenia informacyjnego – czyli wezwania do udzielenia informacji.

Co obejmuje usługa:

 • konsultację prawną (do 1 godz.) pozwalającą na:
  • ocenę czy posiadane dokumenty i informacje umożliwią przygotowanie wniosku i żądanie udzielenia zabezpieczenia,
  • pomoc w wyborze zakresu zabezpieczenia i ustaleniu czy możliwe jest uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, także ustalenie istnienia interesu prawnej w uzyskaniu danego zabezpieczenia
 • przygotowanie wniosku o zabezpieczenie na podstawie informacji, dokumentów, danych przekazanych przez Klienta obejmujących do 50 znormalizowanych stron

 

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • kosztów sądowych wymaganych do złożenia wniosku bądź pozwu
 • kosztów notarialnych związanych z zabezpieczeniem dowodów
 • przygotowania opinii i dalszych pism procesowych
 • reprezentacji przed sądem

Reprezentacja przed sądem i przygotowanie dalszych pism będzie wiązać się z dodatkowo ustalonym wynagrodzeniem.

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram