Wybierz język:
MENU

SZKOLENIE ONLINE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W BIZNESIE 240 MIN

2399,00 (1950,41 netto)

 

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Kiedy chcesz w prosty sposób bez wychodzenia z domu uzyskać wiedzę na temat teorii i praktyki w zakresie praw własności intelektualnej w biznesie inwestując w naukę 4 godziny swojego czasu. Gdy chcesz wiedzieć, jakie są zasady ochrony praw twórców i zasady odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej w biznesie, jak rozporządzać samemu prawami własności intelektualnej i jak uzyskiwać prawo do korzystania z cudzej twórczości, a także na co zwrócić uwagę działając w Internecie. Przykładowy zakres szkolenia znajduje się poniżej.

Co zyskujesz, kupując to szkolenie z zakresu własności intelektualnej:

 • 4 godz. szkolenia dostosowanego do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników, obejmującego zagadnienia własności intelektualnej w biznesie, przeprowadzonego za pomocą aplikacji Microsoft Teams w uzgodnionym terminie
 • szkolenie pozwala na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki podziałowi na:
  • część teoretyczną (sugerowane 3 godz.) – obejmującą zapoznanie uczestników z przepisami i zagadnieniami własności intelektualnej w biznesie przedstawianymi metodą „od ogółu do szczegółu” podczas prezentacji multimedialnej oraz
  • część praktyczną (sugerowana 1 godz.) – obejmującą wyjaśnianie wątpliwości w zakresie stosowania regulacji własności intelektualnej na przykładach z praktyki, odpowiedzi na pytania uczestników podsumowujące daną partię materiału, case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów
 • oszczędność czasu – szkolenie w całości odbywa się online

Efekt szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy w zakresie obowiązujących uregulowań prawnych obejmujących problematykę własności intelektualnej w biznesie
 • poznanie granic korzystania z tzw. dozwolonego użytku
 • świadomość konsekwencji prawnych naruszenia przepisów własności intelektualnej w biznesie
 • umiejętności
  • rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu własności intelektualnej w biznesie
  • posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu własności intelektualnej w biznesie w codziennej pracy
  • analizy otrzymywanych dokumentów z zakresu własności intelektualnej w biznesie
 • nabycie praktycznych umiejętności odróżniania i analizowania umów o przeniesienie praw własności intelektualnej w biznesie od umów licencyjnych

Czego nie obejmuje szkolenie

 • konsultacji prawnych w oparciu o rzeczywiste, prawdziwe dane

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

PODSTAWY PRAWNE
 • zakres regulacji własności intelektualnej w biznesie
 • podstawowe pojęcia i definicje
OCHRONA TWÓRCY I JEGO DZIEŁA W PRZEPISACH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • podmiot praw własności intelektualnej
 • co może być przedmiotem ochrony
 • uprawnienia przysługujące twórcy
 • możliwe sposoby zabezpieczenia swoich praw własności intelektualnej
 • rejestry praw własności przemysłowej
ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • prawa własności intelektualnej jako przedmiot obrotu
 • prawidłowe oznaczenie w umowach pól eksploatacji
 • różnica między przeniesieniem praw a udzieleniem licencji na korzystanie z przedmiotów własności intelektualnej
 • charakterystyka i części składowe umów licencyjnych i rodzaje umów licencyjnych występujących w obrocie
 • wynagrodzenie należne twórcy związane z korzystaniem z własności intelektualnej w biznesie
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE
 • specyfika ochrony przedmiotów praw w sieci
 • legalne korzystanie z przedmiotów ochrony własności intelektualnej w e-biznesie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • typowe naruszenia cywilne i karne
 • odpowiedzialność cywilna
 • przestępstwa, uprawnienia Policji i służb celnych
ZAGADNIENIA RÓŻNE
 • nieuczciwa konkurencja
 • zasady legalnej reklamy i właściwego znakowania produktów
 • dozwolony użytek przedmiotów praw własności intelektualnej
 • wyczerpanie prawa – kiedy kończy się monopol z prawnych wyłącznych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram