16 października 2019 r. zmieniony został art. 296 ust. 3 prawa własności przemysłowej, rozszerzono uprawnienia radców prawnych i adwokatów w sprawach pwp.

Co to w praktyce oznacza?

Po zmianie w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych przed Urzędem Patentowym będą mogli występować adwokaci i radcowie prawni. Jest to powrót do rozwiązań obowiązujących w latach 1918-1949 oraz 1962-1993. Przez ten okres, tj. przez ponad 60 lat z dotychczasowej 100-letniej historii Urzędu Patentowego RP, adwokaci (i radcowie prawni) posiadali pełne prawo do występowania w charakterze pełnomocników przed Urzędem.
https://obsil.pl/wp-content/uploads/2017/12/Opinia-z-19.12.2017-r.-PWP.pdf

Udostępnij