Zgłoszenia z Azji stanowiły ponad dwie trzecie wszystkich wniosków patentowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w 2018 r.

Spis treści

Dane WIPO

Według corocznego raportu WIPO dotyczącego światowych wskaźników własności intelektualnej (WIPI) innowatorzy na całym świecie złożyli w 2018 r. 3,3 miliona wniosków patentowych, co stanowi wzrost o 5,2%. Globalna rejestracja znaków towarowych wzrosła do 14,3 miliona, podczas gdy w przypadku wzorów przemysłowych – 1,3 miliona.

Zgłoszenia z Azji stanowiły ponad dwie trzecie wszystkich wniosków patentowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w 2018 r., Chiny są siłą napędzającą ogólny wzrost popytu na prawa własności intelektualnej (IP), Stany Zjednoczone Ameryki (USA) utrzymały swoją prymat w składanych wnioskach patentowych na rynkach eksportowych.

„Azja nadal wyprzedza inne regiony pod względem zgłaszania patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych praw własności intelektualnej, które są w centrum globalnej gospodarki” – powiedział Francis Gurry, dyrektor generalny WIPO. „Same Chiny stanowiły prawie połowę wszystkich zgłoszeń patentowych na świecie, a Indie również odnotowały imponujący wzrost. Azja stała się globalnym centrum innowacji ”.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf

Photo by Usman Yousaf on Unsplash
Udostępnij