Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przygotował zestawienie wskaźników dotyczących własności intelektualnej i młodych ludzi w 2019 roku.

O co chodzi z badaniem?

Badanie przeprowadzone przez EUIPO jest kontynuacja pierwszej edycji zestawienia z 2016 r. i jest ukierunkowane na zrozumienie, które czynniki motywujące i bariery są najsilniejsze w przypadku nabywania treści cyfrowych przez Internet lub zakupu towarów fizycznych, oferowanych legalnie i nielegalnie. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób w wieku od 15 do 24 lat w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Poniżej znajduje się lista najważniejszych ustaleń EUIPO:

  1. Liczy się jakość, cena jest również ważnym czynnikiem, choć straciła na znaczeniu;
  2. Wygląda na to, że zgodność z prawem ma nieco większe znaczenie dla młodych ludzi – zauważono nieznaczny spadek odsetka młodych ludzi, którzy umyślnie korzystali z treści cyfrowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz wzrost odsetka osób, które celowo nie korzystały z nielegalnych źródeł. Zmiana ta nie znajduje odzwierciedlenia w skłonności młodych osób do kupowania podrobionych towarów, chociaż zachowanie to jest o wiele mniej powszechne niż dostęp do treści cyfrowych za pośrednictwem nielegalnych źródeł;
  3. Rynek się zmienił – wzrost popularności abonamentów w odniesieniu do korzystania z treści cyfrowych, zauważalny spadek liczby młodych osób twierdzących, że korzystali z nielegalnych źródeł muzyki i filmów;
  4. Młodzi ludzie dobrze się zastanawiają, jeśli wyczuwają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa osobistego, w szczególności dotyczącego kradzieży danych kart kredytowych lub zainfekowanie komputera czy innego urządzenia, ale także coraz bardziej przekonują ich argumenty moralne.

Jakie są negatywne wnioski płynące z raportu?

Mimo wszystko, stopień w jakim młodzi ludzie uzyskują dostęp do nielegalnych źródeł treści cyfrowych, nie uległ radykalnym zmianom, a nawet w niektórych krajach (np. na Cyprze) odnotowano wzrost.

Główną przyczyną, jak wskazuje EUIPO, zamierzonego korzystania z nielegalnych źródeł przez młodych ludzi jest cena (twierdzi tak ponad połowa respondentów), lecz również brak legalnej oferty (30%) oraz przekonanie, że źródła nielegalne oferują większy wybór treści (26%).

3 argumenty moralne

EUIPO zaznacza, że odnotowano wzrost znaczenia trzech argumentów moralnych przeciwko naruszaniu praw własności intelektualnej:

  1. to, że podrobione towary i piractwo po prostu nie są fajne;

  2. to, że artyści, twórcy i zespoły mogą być poszkodowani;

  3. to, że podrobione produkty mogą być szkodliwe dla środowiska.

Photo by Elevate on Unsplash
Udostępnij