W dniu 13 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W art. 38 znowelizowanej ustawy dookreślono definicję „Polskiej Wódki” stąd uznano, że tego dnia powinno być obchodzone jej święto. Co ciekawe, inaczej niż w przypadku większości praw własności intelektualnej, oznaczenie geograficzne napojów spirytusowych daje ochronę nieograniczoną w czasie 🙂 na sto lat albo dłużej…

Co mówi ustawa?

Zgodnie z tą ustawą, została utworzona krajowa lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, która prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych, czyli w tej chwili Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska Wódka/Polish Vodka to:

  1. wódka niezawierająca dodatków innych niż woda albo
  2. wódka smakowa o nadanym dominującym smaku innym niż smak surowców użytych do jej wyrobu, zawierająca naturalne środki aromatyczne, a w szczególnych przypadkach barwniki, o maksymalnym poziomie cukru wyrażonym jako cukier inwertowany nieprzekraczającym 100 gramów na litr czystego alkoholu

– otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków, uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystkie etapy wyrobu odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która może być leżakowana w celu nadania jej szczególnych właściwości organoleptycznych.

W dniu 23.09.2003 r. Polska Wódka została zarejestrowana jako oznaczenie geograficzne w Unii Europejskiej. Jak wskazano w specyfikacji zgłoszeniowej

Uprawa zbóż i ziemniaków używanych do produkcji Polskiej Wódki/Polish Vodki związana jest bardzo ze specyfiką klimatu. Prace na polach mogą być prowadzone od marca do listopada. Długa, chłodna i surowa zima, zmienne i nieprzewidywalne pozostałe pory roku tworzą specyficzny mikroklimat, który wpływa na walory smakowe surowców, z których powstaje Polska Wódka/Polish Vodka[1].

Zatem czym jest oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego?

Oznaczeniem geograficznym napoju spirytusowego jest:

  • oznaczenie wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z terytorium kraju lub z regionu, lub miejsca na danym terytorium,
  • w przypadku, gdy daną jakość, renomę bądź inną właściwość napoju spirytusowego zasadniczo przypisuje się pochodzeniu geograficznemu.

O tym czym jest oznaczenie geograficzne (każde, nie tylko napoju spirytusowego) możesz przeczytać we wpisie o rogalach.

Żubrówka…

…to drugie polskie oznaczenie geograficzne napojów spirytusowych. Polska Wódka nie jest jedynym takim oznaczeniem  zarejestrowanym w Unii Europejskiej. W tym samym dniu – 23.09.2003 r. została również zarejestrowana jako oznaczenie geograficzne „Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej”, czyli potocznie nazywana „żubrówką”.

“Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/ Herbal vodka from North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass zawdzięcza swoje szczególne właściwości smakowo-zapachowe trawie żubrowej i sporządzanemu z niej maceratowi. Nazwa trawy żubrowej pochodzi od słowa „żubr” czyli od nazwy największego europejskiego ssaka, którego matecznikiem jest Puszcza Białowieska położona na terenie Niziny Północnopodlaskiej. Trawa żubrowa jest jednym ze składników pożywienia żubrów. Jej miejsce naturalnego występowania to śródleśne polany i łąki położone na obrzeżach ww. puszcz”[2].

Wykaz napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi

Wykaz napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi zawarty został w załączniku III do rozporządzenia nr 110/2008. Możesz skorzystać z wyszukiwarki dostępnej pod linkiem. Znajdziesz tutaj pełne rejestry oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w Unii Europejskiej nie tylko dotyczące napojów spirytusowych.

Oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego a znaki towarowe gwarancyjne

Jednym z wnioskodawców w sprawie udzielenia oznaczeń geograficznych wskazanych powyżej było Stowarzyszenie Polska Wódka, które posiada również prawa ochronne na znaki towarowe gwarancyjne zgłoszone w klasie 33 dla wódki oraz wódki, która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego Polska wódka / Polish vodka, takie jak:

Więcej o gwarancyjnych znakach towarowych możesz przeczytać tutaj.

_______________

Jesteś producentem ciekawego trunku? Chcesz podkreślić związek produktu z krajem, regionem lub miejscowością? Uzyskać ochronę nieograniczoną w czasie na produkty wytworzone z surowców lub półsurowców pochodzących z określonego terenu? Zapraszamy do kontaktu.

Planujesz dokonanie zgłoszenie znaku towarowego gwarancyjnego? Nie zapomnij o niezbędnym regulaminie używania znaku towarowego gwarancyjnego, którego wzór znajdziesz tu.

Photo by Marc Schulte on Unsplash
[1] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/includes/showSpecification.cfm?attachmentId=55691.
[2] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/includes/showSpecification.cfm?attachmentId=55647.
Udostępnij